от Тервел Няголов(16-07-2004)

рейтинг (48)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Mатериалът е предоставен от в.Компютри.

Подготовка за инсталиране

Линукс не може да бъде инсталиран върху файловата система на Windows. Въпреки че има възможност Линукс да бъде инсталиран в папка на дял в Windows, тази реализация не е пълноценна и винаги е най-добре инсталацията да се прави на чисто и на отделен дял от диска. За целта трябва да създадете най-малко два дяла за Линукс. Първият и най-големият е за самата операционна система, а другият е предназначен за виртуалната памет на Линукс. Големината на мястото за инсталиране на Линукс трябва да се определи в зависимост от нуждите на потребителя. Съвременните дистрибуции се разпространяват на все повече и повече CD-та, че дори вече за удобство се използват и инсталационни DVD. Например, новата версия на Mandrake е на четири CD-та, а SuSE 9.1 Pro е на 5. Аз ви препоръчвам да заделите най-малко 5 GB за инсталацията на Линукс и допълнителните приложения, идващи с него. Поне в началото не вярвам да ви е нужно по-голямо пространство от това, като същевременно то ще ви стигне за стандартна инсталация на Линукс и ще ви остане място за допълнително инсталиране на други приложения.

Създаване на нови дялове

Препоръчвам ви да създадете новите дялове под Windows, въпреки че при инсталирането Линукс ще ви предложи свои инструменти за това. Причината – в Линукс ще ви бъде по-трудно като начинаещи да направите това, вероятността да сгрешите е по-голяма от средната и е възможно да загубите своите данни. Преди да започнете разделянето на дялове, направете резервно копие на всички важни данни, намиращи се на хард диска, на който ще правите новите два дяла. Ако имате друг хард диск, можете да ги копирате там, но най-добре е да направите копие на CD-та. За разделянето на диска аз предпочетох да използвам Acronis PartitionExpert, но можете да пробвате и Partition Magic. За целта трябва да сте освободили място на някой от дисковите ви дялове. Аз успях да освободя около 4 GB (по-късно се оказа, че не ми е достатъчно). Най-добре е да освободите минимум 5 GB. След като направите това, пускате приложението за преоразмеряване и създаване на дялове и му посочвате да направи нов дял, използвайки свободното място на избрания от вас диск – фиг. 1.

Задайте му такава стойност, че да остане място и за Swap дял. След това ще бъдете попитани какъв вид трябва да е дялът. Лично аз препоръчвам да е логически, а не активен или първичен. Линукс се инсталира без проблеми на логически дял, а това би ви спестило и проблеми с Windows. Следващата стъпка, която приложението ви предлага, е да изберете вида на файловата система, която ще се инсталира на новия дял. От менюто ще видите, че имате избор и за линукски ФС. Фиг. 2

Препоръчвам ви да изберете ReiserFS – тя е доста бърза, а фактът че е журнална много ще спомогне за безпроблемната ви работа с Линукс (вж. статията от миналия брой). Като настроите параметрите за новия дял, той ще се появи в прозореца на приложението до другите съществуващи дялове. Фиг. 3

Сега имате възможност да натиснете бутона за потвърждение на промените, но не го правете още. Необходимо е да създадем и дял за Swap. Неговият размер зависи от това колко налична физическа памет имате и колко смятате да натоварвате системата. Тук правилото е – swap дялът трябва да е два пъти по-голям от физическата памет. Ако обаче имате 256 или повече MB RAM, тогава не отделяйте повече от 256 MB за swap, освен ако няма да стартирате много натоварени сървъри. Нека да обясня за какво служи този дял. Линукс използва това пространство като “допълнителна” памет за страници от паметта на приложения, които не се използват активно в момента. Размерът на swap пространството плюс размера на физическата RAM памет правят размера на виртуалната памет в системата. Когато по-голямата част от физическата памет на компютъра е използвана, а има нужда от повече, част от данните ще бъдат преместени в swap, за да се освободи физическата памет за приложения или за ядрото. За целта повтаряме горната процедурата, като в диалоговия прозорец за избор на файлова система избираме Linux Swap.

Забележка: Повечето по-нови дистрибуции на Линукс, като SuSE 9.x и Mandrake 9 и 10, не изискват да се форматират дяловете предварително, а само да се освободи пространство. В процеса на инсталиране те откриват празното пространство, сами създават дяловете си и ги форматират.

Потвърждение на промените

След като създадохте новите дялове, те ще се появят в главния прозорец на PartitionExpert като отделни дискови устройства. Последната стъпка е да приложите промените, за да влязат те в сила. Това обикновено става с натискането на бутона “Commit changes”, а в Partition Magic с Apply Changes. Фиг. 4

Следва рестартиране на Windows и в конзола започва да се извършва преоразмеряването. Това е най-инфарктният момент, тъй като от него зависи дали данните на диска няма да се загубят. Ако този процес бъде прекъснат (например спре тока или бъде открита грешка във файловете на диска) данните ви ще бъдат безвъзвратно загубени. За да намалите шанса това да се случи в резултат на грешка, преди да създадете новите дялове бихте могли да анализирате за грешки файловете на дисковете и да ги дефрагментирате. Ако всичко е наред, би трябвало след процеса на потвърждение на промените да се зареди отново Windows. С това вече сме подготвили системата си за инсталирането на Линукс.

(Следва продължение)
Тервел Няголов


<< Ревю на Suse 9.1 Professional | Инсталиране и конфигуриране на VPN на Fedora Core 2 >>