от PerfectStranger(16-02-2006)

рейтинг (19)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

1.И сега какво?

В тази статия ще се опитам да обясня как да си прехвърляте снимки, видео, теми и мелодии между любимия ви телефон и любимата ви ОС :), чрез DCU-11 USB кабел.Примерите в тази статия се отнасят за SE К508i, OpenSuSE-10.1 Beta3 с ядро-2.6.16.
По принцип не би следвало да има проблеми с други модели на SE, както и с други дистрибуции - просто с това разполагам в момента :)

2.Какво ни трябва?

Модул в ядрото за DCU-11 USB кабела, а именно cp2101 .
Можете да проверите дали го имате компилиран с командата:

#modprobe cp2101

Ако не ви изведе никакво съобщение за грешка - значи имате модула и е зареден успешно.
След изпълнение на командата:

#lsmod |grep cp2101

Трябва да видите нещо такова:

cp2101                 11780  0
usbserial              29288  1 cp2101
usbcore               113540  7 snd_usb_audio,snd_usb_lib,pwc,cp2101,usbserial,uhci_hcd

Ако ли не, ще трябва да си прекомпилирате ядрото. Модула се намира в:

-> Device Drivers
 -> USB support
   -> USB Serial Converter support
     <М>USB CP2101 UART Bridge Controller

Няма да се спирам на това как да си прекомпилирате ядрото - не е тема на тази статия, а и има достатъчно статии по въпроса.

Трябва ни също така и две библиотеки - а именно:
expat       кoято може да изтеглите от http://ovh.dl.sourceforge.net/sourcefor...
libezV24    и тази от http://kent.dl.sourceforge.net/sourcefo...

Преди да пристъпите към инсталирането им, можете да проверите в пакетния мениджър на вашата дистрибуция дали няма готови компилирани пакети и да си ги инсталирате от там (Всъщност това е за предпочитане)

Инсталиране на expat:

Въпрос на личен избор е къде ще сложите source кода - в примерите по долу ще използвам директорията /opt.
Всички команди се изпълняват като root.

#cd /opt
#gzip -d expat-2.0.0.tar.gz
#tar -xvf expat-2.0.0.tar
#cd expat-2.0.0
#./configure
#make
#make install

Повече и по подробна информация относно инсталирането можете да намерите в README файла в архива.

Инсталиране на libezV24:

#cd /opt
#gzip -d libezV24-0.1.1.tar.gz
#tar -xvf libezV24-0.1.1.tar
#cd libezV24-0.1.1
#make Тук ще пропуснем ./configure. Възможно е да ви изведе грешка - нещо от рода на "test-v24 Undefined symbol....." Това не трябва да ви притеснява
#make install

Повече и по подробна информация относно инсталирането можете да намерите в README файла в архива.

Сега ни трябва програмата Cable-Obex, която можете да изтеглите от http://belnet.dl.sourceforge.net/source...

Инсталиране на cobex:

#cd /opt
#gzip -d  cobex-0.2.7.tar.gz
#tar -xvf cobex-0.2.7.tar
#cd cobex-0.2.7
#make

Повече и по подробна информация относно инсталирането можете да намерите в README файла в архива.

Сега вече имаме всичко необходимо за да сваляме и качваме фаилове в и от телефона :)
Но преди това трябва да свържем телефона с компютъра и да разберем къде го е закачила ОС. Това става с командата:

#dmesg |grep USB

Като резултат трябва да видите нещо такова:

usb 1-2: cp2101 converter now attached to ttyUSB0

В моя случай телефонът е "/dev/ttyUSB0"
При вас това може и да не е точно така a "/dev/usb/ttyUSB0" зависи от дистрибуцията която ползвате.

Командите с които разполагаме са:

За разглеждане на съдържанието на телефона командата е:

cobex_ls <устроиство> ""

За да изтеглите фаил от телефона:

cobex_get <устроиство> <фаил>

Както вече предполагам се досещате за да качите фаил в телефона командата е:

cobex_put <устроиство> <име на фаил> <име в телефона>

А сега и няколко нагледни примера:

За разглеждане на съдържанието:

linux:~ # cd /opt/cobex-0.2.7/
linux:/opt/cobex-0.2.7 # ./cobex_ls /dev/ttyUSB0 ""   Когато между кавичките е празно - листва главната директория.
Pictures        directory
Sounds  directory
Themes  directory
Videos  directory
Other   directory
linux:/opt/cobex-0.2.7 # ./cobex_ls /dev/ttyUSB0 "Pictures"
..      directory
Picture(9).jpg  110321
Picture(6).jpg  26054
Picture(8).jpg  23035
t154.gif        50657
MicrosoftWinXPT61032 (1).gif    6786
d007.jpg        4186
Rivets.jpg      8018
Sony Ericsson.gif       51886
Trapped.jpg     6467
camera_semc     directory
linux:/opt/cobex-0.2.7 # ./cobex_ls /dev/ttyUSB0 "Pictures/camera_semc"
..      directory
Picture(12).jpg 31429
Picture(5).jpg  9379
Picture(67).jpg 9168
Picture(65).jpg 9125
Picture(34).jpg 29356
Picture(29).jpg 4708
Picture(11).jpg 7224
Picture(28).jpg 12590
Picture(18).jpg 23840
Picture(16).jpg 7443
Picture(10).jpg 11627
Picture(7).jpg  11222
Picture(1).jpg  15061
Picture(9).jpg  13203
Picture(4).jpg  8459
Picture(2).jpg  12554
Снимка(5).jpg   10012
Снимка(4).jpg   6638
Снимка(1).jpg   7960
Снимка(2).jpg   7331
linux:/opt/cobex-0.2.7 #

А сега нека да си изтеглим Picture(12).jpg в домашната ни директория:

linux:/opt/cobex-0.2.7 # ./cobex_get /dev/ttyUSB0 "Pictures/camera_semc/Picture(12).jpg" > /home/user/Pic.jpg

И съответно да качим мп3ка в телефона:

linux:/opt/cobex-0.2.7 # ./cobex_put /dev/ttyUSB0 /home/dimitar/BTR_-_Elmaz_i_styklo.mp3 btr.mp3
Sent 352338 bytes.
linux:/opt/cobex-0.2.7 #

Добра идея е да задавате по кратки имена на файловете които ще качвате - в горния пример "BTR_-_Elmaz_i_styklo.mp3" е оригиналното име на фаила а "btr.mp3" е името под което ще бъде записан в телефона.

Ами това е! Статията не претендира да е 100% изчерпателна но се надявам поне да ви даде някаква насока. Ще се радвам да споделите вашите забележки и впечатления и за други модели телефони. Според автора на cobex - има известни ограничения за SE T300, T310. Също така програмата е тествана и с SE K700i, T610.

Авторът не носи никаква отговорност за загубени данни или повреден хардуер поради изпълнението на описаната по горе процедура. :)

Полезни връзки:
http://cobex.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/tsemgr/  Графичен мениджър, който не съм разглеждал подробно и нямам никаква представа дали работи :( Авторът му е спрял да го разработва повече :(
http://expat.sourceforge.net/
http://ezv24.sourceforge.net/
http://www.sonyericsson.com/


Успех на всички ентусиасти!! :)  


<< Инсталиране на софтуер под ОС Linux | Заобикаляне на TTL филтри при NAT >>