от drandran(28-11-2001)

Излезе LVM 1.0.1 (Logical Volume Manager) за Linux, с него можете много гъвкаво да управлявате дисковото пространство.

http://www.sistina.com/lvm_howtos/CHANGELOG<< Завръщане в замъка Волфенщайн за Linux | QubeOS, графична среда. >>