от Genata(7-10-2003)

Stresslinux е мини дистрибуция която може да се стартира от CDROM, USB диск или по мрежата. Stresslinux е дистрибуция която е насочена към потребители, който искат да подложат своята система на натоварване и да наблюдават нейната производителност и "здраве".
В stresslinux са включени програми като: stress, cpuburn, hddtemp, lm_sensors, smartmontools, memtest86 ...

Повече за stresslinux ще научите от:
http://www.stresslinux.org/


<< Откраднаха кода на Half-Life 2 заради Outlook | Български локал за OpenOffice 1.1.x(за Linux) >>