от BD(7-03-2005)

Днес Европейския Съвет, въпреки искането на Полша, Дания и Португалия и в нарушение на собствените си правила прие директивата разрешаваща софтуерните патенти.

Повече информация на страницата на Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII).

Има нещо гнило в Брюксел.


<< Частна телефонна мрежа с Asterisk | Gnuppix - GNU/Hurd диск с L4 микроядро >>