от Nick Angelow(25-03-2005)Поддръжка на Sharp Zaurus и други подобрения


На страниците на Linux Center Russia се появи новината, че на сайта на OpenBSD има информация за новите възможности на OpenBSD 3.7, излизането на която е планирано да бъде на 19 май тази година. Между тях може да намерите: поддръжка на Sharp Zaurus SL-C3000 (който наистина ще се превърне в идеалният инструмент за всеки системен администратор) и компютрите SGI R5000, RM5200, RM7000, R10000 и R12000, допълнителни драйвери за различни устройства, демонът ospfd, реализиращ протокола за динамично маршрутизиране OSPFv2, както и други усъвършенствания.

Нетърпеливите да се запознаят по-подробно с новите възможности на OpenBSD, могат да погледнат на онази страница от сайта на OpenBSD.


<< GCC не е програма с отворен код | Debian-Installer release candidate 3 >>