от Nick Angelow(25-11-2008)

В суматохата покрай настъпващата навсякъде около нас финансова криза и първите трепети за наближаващите у нас парламентарни избори, сме пропуснали покрай себе си новината, появила се на Groklaw, за края на съдебната сага между SCO и Novell.

Съдът на щата Юта (САЩ) е произнесъл окончателно решение по повод иска на SCO срещу Novell, отнасящ се за интелектуалните права върху UNIX. Това решение на съда засяга както предишни решения по това дело (от 10.08.2007 г. и 16.07.2008 г.), така и възникналите нови спорни моменти, породени от тактическия ход на SCO да изтегли част от претенциите си с цел повторно предявяване пред апелативен съд. Но благодарение на положените от Novell усилия за недопускане на тяхното повторно предявяване, съдът приема гледната точка на Novell, което се вижда и от приетото от него решение: "# 3. Останалите точки от иска на SCO за нарушаване на договор (точка 2), за нарушени права на собственност (точка 4) и нелоялна конкуренция (точка 5) са снети доброволно от SCO и не могат да бъдат включвани в следващи апелации.".

По такъв начин, компанията SCO за пореден път губи съдебно дело по този повод.


<< Излезе Fedora 10 | Днес на FOSS Course 2008 - make, ant и maven >>