от RED(12-04-2000)

Ако искате да пробвате какво е това BeOS и как работи, може да си свалите Personal Edition на BeOS от следния адрес http://free.be.com.


<< Сравнителен тест на 3D карти под Linux | StarOffice 5.2 >>