от RED(19-04-2000)

От този адрес ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla/releases/m15/ може да си свалите новата версия на Mozilla - M15. За повече подробности посетете www.mozilla.org


<< Suse 6.4 iso | Нов patch за UnrealTournament под Linux >>