от RED(7-06-2000)

На този адрес http://www.linux.com/interviews/20000607/57/ ще откриете интервю с разработчиците на libSafe. LibSafe е библиотеката която фиксира проблеми с накой стандартни функции(пр. printf) и ограничава до минимум възможноста да се стартират злонамерени програми, целящи чрез препълване на буфера да се доберат до "root" права на вашата система.


<< SDK за Linux игри подобни на Diablo. | Историята на X сървъра >>