от RED(29-06-2000)

MySQL е една от най-използваните и популярни Системи за Управление на Бази от Данни(СУБД) под Linux. MySQL и VA Linux Systems, Inc. се обединяват за да спомогнат развитието и използването на MySQL СУБД. Като последица от това обединяване е лицензирането на MySQL под General Public License (GPL), същият лиценз под който се разпространява и Linux. Това ще позволи на програмистите по цял свят да допринасят за подобряването на новите версии на MySQL. Повече информация.


<< Излезе PHP версия 4.0.1 и Zend Optimizer RC | Oracle шпионирал Microsoft >>