от doctor Spock(2-11-2000)

Ако искате да накарате Linux да изпраща факсове и да работи като телефонен секретар, то прочетете тази статия в LinuxWorld.


<< Българското GNU/Linux Общество се мести | Размисли относно ДНК и ...Microsoft,... Linux >>