от RED(8-11-2000)

Излезе поредната версия на Nautilus. Nautilus е бъдещия файл мениджър и уеб браузър за GNOME. Nautilus може да свалите от тук. Картинки и повече информация за Nautilus може да намерите от http://www.eazel.com.


<< Unreal Tournament v436 | Sapphire - малък window manager >>