от Alchemist(29-11-2000)

Интервюто на FreeOS с Michael Tiemann относно новостите в
RedHat 7 и бъдещите тенденции в дистрибуцията може да откриете на:
http://www.freeos.com/articles/2801/2/11/


<< OpenBSD 2.8 | wxWindows - GUI за всяка платформа >>