от RED(2-01-2001)

K PHP Develop е интегрирано развойно средство за интернет приложения писани на PHP, подобно на MS Interdev. Някои от възможностите на K PHP Develop са: синтактично оцветяване на HTML, PHP, JavaScript и SQL код, свързване с PostgresSQL, MySQL и Sybase бази от данни и изпращане на заявки до тях. K PHP Develop е създаден така, че да може цял екип да работи по даден проект. Подробности за K PHP Develop може да получите от http://www.kphpdev.com/.


<< RedHat и Aduva Manager | 5-те най-добри програми за Linux според CNET >>