от RED(27-03-2001)

Излезе новата 4.0.5RC2 версия на PHP. Все още не се е появило официално изявление за нея на сайта на PHP - http://www.php.net .

Новата версия може да свалите от
http://www.php.net/distributions/php-4.0.5RC2.tar.gz
За промените може да научите от
http://www.php.net/ChangeLog-4.php


<< Излезе Mozilla 0.8.1 | Mandrake Update Robot версия 1.0 >>