от RED(5-04-2001)

Списъкът с червеи за Linux се увеличи с още един - Adore. Изглежда Adore е модификация на Ramen и Lion червеите, които заразяват Linux системи, като използват известни пробиви в сигурността на някои често използвани програми. Както и при предишните два червея, начина за предпазване от тях е често да се обновяват програмите с нови версии.
SANS предлага програма, наречена "adorefind", която открива дали системата е заразена.
Повече подробности от [тук].


<< Netscape 4.77 за Linux | Нова версия на превода на WindowMaker >>