от RED(6-04-2001)

Открита е уязвимост в Network Time Protocol Daemon (ntpd) , който присъства в почти всяка дистрибуция. Проблемът се състой в това, че зложелател отдалечено може да придобие root права на машината на която работи стара версия на ntpd.
В SecurityFocus е дадено подробно описание на проблема, както и примерен код.
Препоръчва се да обновите ntpd колкото се може по-скоро или да го спрете времмено.


<< Mozilla за OS/2 | Netscape 4.77 за Linux >>