от RED(9-04-2001)

Очаква се новата версия на KDevelop да е голяма стъпка напред в развитието на популярната интегрирана развойна среда за KDE. Новата версия ще включва Gideon с чиято помощ ще могат лесно да се създадат развойни среди за C++, Python, или който и да е друг компютърен език. В момента Gideon поддържа, освен C++, Java и Objective-C.

Подробности от [новината в Dot.KDE.Org].


<< Perl 5.6.1 | PostgreSQL 7.1RC4 >>