от Slavei Karadjov(10-04-2001)

В LinuxProgramming се появи подробна информация за бъдещата 3.0 версия на Qt. Ето и някои от промените, които се посочват: ще се поддържа работа с бази от данни. Поддръжката ще включва както ODBC така и специфични драйвери за Oracle, PostgreSQL и MySQL. Предвижда се да има възможност за обмен на информация по HTTP. Подобрен Qt Designer, който ще позволи както графично моделиране на приложения така и директно редактиране на кода.

Пълният списък с промените от статията в LinuxProgramming


<< Преглед на kylix на linuxplanet | Mandrake 8.0 RC1 >>