от RED(11-04-2001)

Славей Караджов, не без помощта на Мирчо Мирев, продължава изследването си върху игровите емулатори под Linux. Този път под зоркия му поглед е попаднал Gameboy -- сочен за най-продаваната игрова система на всички времена.
Ако искате да пробвате още няколко игри, които са си чиста класика, прочетете [тази статия].


<< Linux gains corporate respectability | Преглед на kylix на linuxplanet >>