от Genata(12-04-2001)

Не знам дали Microsoft ще разкрият кода на Windows, но със сигурност ще предоставят XML форматите, в които ще се записват документите създадени с бъдещият офис пакет на Microsoft - Office XP. Какво ще помогне това за алтернативните офис продукти. На първо нясто 100% съвместимост с MS форматите и на второ офис пакетите ще се сравняват по техните възможности, а не по това колко са съвместими с MS Word.

Подробсноти от статията в ZDNet.


<< Raine 0.31 | Apache 2.0.16 Beta >>