от BULFONA(18-04-2001)

В това писмо Patrick J. Volkerding обяснява сегашната ситуация около Slackware. Накратко казано ситуацията е следната: Сегашният собственик на компанията издател на Slackware не желае да продължава да се занимава с продукта. Но работата по следващата версия продължава и такава ще има. Патрик смята, че ще намери пари за да достави версията на всички абонати.


<< Samba 2.2.0 | Debian GNU/Linux 2.2r3 >>