от RED(27-04-2001)

X.Org, световният консорциум зает с разработването, поддържането и укрепването на X Window System технологията и стандартите обяви излизането на новата версия X11R6.6.
В тази версия е включен код от XFree86 проекта, добавена е интеграция с AccessX клиент/сървър на Compaq, добавен е кода на Sun Microsystems за интернационализация(xi18n).
Подробностите от [новината в NewsForge].
Новата версия може да свалите от [тук].


<< Mplayer - media player за Linux | Очаквайте Mozilla 0.9 >>