от RED(17-05-2001)

Системните администратори по целия свят алармират за появата на нов червей за Linux. За разлика от предишните червеи - ramen, 1i0n, adore този червей, наречен "Cheese worm" се стреми да "излекува" уязвимите системи, който е заразил. Всъщност червеят може да се разглежда и като саморазпространяващ се пач.
Червеят се разпространява, като използва сървъри, чиято сигурност е била компрометирана от 1i0n worm, след което премахва всички "задни вратички" и добавя допълнителна сигурност в системата.
Подробности от новината в CNet.


<< Лекциите от LUG-BG семинар 2001 | Компютър управляван от жестове >>