от RED(3-07-2001)

Тази седмица се появиха два прегледа на последните версии на KOffice и AbiWord. Ако се чудите с какво могат да ви помогнат при обработката на офис документи е добре да хвърлите по един преглед.

Прегледът на KOffice се намира [тук], а на AbiWord е [тук].


<< Става ли Linux за сървър? | Mozilla [Мозила] 0.9.2 >>