от Мирослав Николов(4-07-2001)

Проектът K12LTsP осигурява 1,000 безплатни Xeon и Celeron процесора за сървъри и работни станции. Проектът K12LTsP или K-12 Linux Terminal Server Project има за цела да обхване част
от проектите за изграждане на компютърни мрежи в училищата. Предимствата са доста най-важното обаче за слабо събсидираните училища е, че цената на изграждане на една такава межа е доста по-ниска от цената на мрежа под Windows. Софтуерът също влияе върху изграждането на цените на мрежата. Тази дилема се разглежа по-обстойно в една статия в newsforge която можете да видите на адрес :
http://www.newsforge.com/article.pl?sid=01/07/03/1616245&mode=thread
съмият проект е на адрес :
http://www.k12ltsp.org/
а процесор можете да " поръчате "   на адрес :
http://www.k12ltsp.org/application.htm
<< GNOME-BG си търси координатор | Излезе Linux ядро 2.4.6 >>