от RED(9-07-2001)

Един от най-фукционалните текстови редактори за GNOME- Glimmer има нова версия - 1.0.5. Glimmer може да се използва за редактиране на Bash/Sh, C/C++, HTML, Java, Latex, GNU Make, Perl, PHP, PO (Language Translation), Python, Scheme (guile, lisp, etc), SGML, WML, XML, и Z80 Assembly.

Новата версия може да свалите от    http://glimmer.sourceforge.net/download.php3


<< малкият човек срещу Голямата корпорация | Излезе Mumps компилатор под GPL >>