от RED(16-07-2001)

Speaker е нов plugin за Konqueror, файловият мениджър и уеб браузър за KDE2. С негова помощ текст може да преобразува в реч, използвайки festival speech system, разработена от Единбургския универитет.

За да използвате новият plugin трябва да имате последната CVS версия на Konqueror, както и speaker.tar.gz.

Подробностите от [тук].


<< Линукс в кино индустрията 2 | Linux за училища >>