от fire(18-07-2001)

OCR програмите са много удобни когато трябва да се дигитализира текст написан на хартиен носител.

Въпреки че има доста OCR продукти за Windows досега не ми беше известен такъв за Linux. Днес, обаче на freshmeat излезе новината за една програма наречена Clara OCR.

Естествено проектът засега не може да се конкурира с комерсиални OCR продукти и не поддържа скенер. Интересното, обаче, е че програмата се самообучава.

Програмата се разпространява с GPL лиценз и може да се дръпне от www.claraocr.org


<< KIllustrator си има ново име - Kontour | Нови OpenGL Библиотеки >>