от ILF(21-07-2001)

Една от двете open source алтернативи на .NET, Моно, е под
въпрос, тъй като Microsoft ще патентоват цялата архитектура на
.NET.

Имайки предвид, че хората на Microsoft, няма да позволят
патентованите им технологии да бъдат пуснати под отворен код,
това наистина заплашва бъдещето и на двете алтернативи, Mono и
.GNU.

От друга страна Мигел де Икаса парира Microsoft като каза, че
тъй като технологиите използвани в .Net не са революционни, те
просто ще използват алтернативи.

Повече от ZDNet UK:

http://news.zdnet.co.uk/story/0,,t269-s2091693,00.html


<< Излезе Linux ядро 2.4.7 | Излезе Evolution Beta 1 (0.11) >>