от RED(23-07-2001)

Ако не сте разбрали, Microsoft публикува изходните кодове на сърцевината на Window CE 3.0. Публикуването на изходните кодове е в подкрепа на "Shared Source" идеята на компанията.

Самите кодове може да свалите от [сайта на Microsoft].

Повече подробности от [новината в Slashdot].


<< Нова версия на XFce - 3.8.5 | Излезе MySQL 3.23.40 >>