от ILF(28-07-2001)

Излязоха новите версии на The Gimp - 1.2.2 и на Glimmer - 1.0.8.

За тези два продукта няма какво да се каже, познати са на цялата общност на отворения код.

The Gimp 1.2.2 може да се сяали от [тук], също така няма да е лоша идея да погеднате и списъка с огледалните сайтове

Официалната страница е на адрес www.gimp.org

Новата версия на Glimmer можете да свалите от [тук], a RPM пакет за RedHat 7.1 от [тук]. Погледнете и ChangeLog файла.

Официалната страница на проекта е [тук].



<< JFS, XFS, EXT3 за Slackware 8.0 | Още един от IT бранша заплашен от затвор >>