от Todorin(10-08-2001)

Днес, SuSE Linux - един от лидерите в разработките на Open Source решения, анонсират първата платформа Linux Операциона система за IBM eServe iSeries - интегриран сървър с висока производителност за малки и средни Enterprise решения.
В "SuSE Linux Developer Edition for IBM eServer iSeries",
се предлагат богати възможности  на Системните администратори и Програмисти от гледна точка  операционна система и Development платформа за приложения тип "е-бизнес".

http://eltoday.com/article.php3?ltsn=2001-08-09-001-14-PS


<< Kernel 2.4.8 е готов | Петиция за Software Patent Free Europe >>