от Йовко Ламбрев(1-09-2001)

В днешния брой на Капитал и по-точно в притурката КапиталNet (стр.4) има интересно материалче за това как много правителства започват целенасочна борба по налагане на Отворения код в държавите си с цел дистанциране от хегемонията на САЩ и Microsoft. Интересен факт е, че в Европа, където съответните закони още не са приети и чакат реда се миналата година били изхарчени 8,7 милиарда долара за софтуер. В Бразилия, където вече имало законова забрана на затворения софтуер били похарчени само 200 милиона долара, вероятно за open софтуер...

Статията ще се появи и online към понеделник, вторник...


<< Microsoft парти. Балмер куфее. | IBM и Intel подпомагат закъсалата SuSe >>