от RED(7-11-2001)

Mr.700 ни информира, че Антон Зиновиев е пуснал 4.0 версия на своя пакет за българизация - bglinux.

Повече информация може да получите от [тук].


<< Ximian Evolution 1.0 RC 1 | Споразумението между MS и DOJ отхвърлено... >>