от RED(1-12-2001)

В новата версия на Licq  само са изчистени бъговете от предходната версия. Засега Licq все още работи със стария ICQv5 протокол, използван в ICQ99a и ICQ99b. От скоро Licq си има нов човек, който да го поддържа. По неговите думи скоро ще се появи нова алфа версия на Licq, която ще работи с новия протокол на ICQ, използван в ICQ2001.

Licq 1.0.4 може да свалите от:
http://www.licq.org/download.html


<< Maya 4 | Излезе Samba 3.0 alpha0 >>