от Славей Караджов(3-12-2001)

Веселин Колев се е заел със задачата да създаде документация за Sendmail на български език. От тази документация ще научите как да инсталирате Sendmail, как да го настроите, как да го използвате за работа с виртуални хостове и др.

Подробностите от: http://titan.lcpe.uni-sofia.bg/sendmail/.


<< Излезе Ximian Evolution 1.0 | Пояснения около PHP 4.1.0 >>