от Andrey(2-01-2002)

По думите на един от основните програмисти на PHP/Zend, през пролетта може би ще излезе първа алфа версия на PHP5. В момента тече усилено разработване на новото ядро - Zend Engine 2. Голямо внимание се отделя върху подобряването на работата с класове/обекти. По предварителни данни ще бъдат достъпни : интерфейси, try-catch конструкции, както и конструцкии от вида $obj->method1()->some_var, които в момента са невъзможни, но са нужни за PHP-GTK модула.
На PHP-DEV форума тече дискусия относно бъдещето на PHP. Често споменавани термини са SOAP, CORBA, XML-RPC.


<< Излезе MPlayer 0.60 | Статия за Galeon 1.0.2 >>