от Славей Караджов(7-01-2002)

Радо Цветков ни информаира за малка програма, с чиято помощ може да конвертирате кирилски текстове, написани в ASCII файлове с кодировка cp866 (DOS), cp-1251 или KOI8, до ПостСкрипт файлове.
Според думите на Радо Цветков тази програма е по-добра от аналозите си защото: работи без да се нуждае от допълнителни настройки или шрифтове, има всички неоходими шрифтове, може допълнително да се донастройва(например може да се използват собствени шрифтове при печат).

Програмата може да свалите от {тук}.


<< MailScanner 3.02-1 | Излезе Pcsx версия 1.0 >>