от bbobby(3-06-2002)

На http://portal.bg/news.php?cat=main&read=20020306002 четем:
Южно-африканската република е поредната страна, която обяви
масовото въвеждане на софтуер с отворен код и локализирани
линукски пакети като първостепенен правителствен ангажимент.

В специален документ, съставен от местния съвет “National
Advisory Council on Innovation” http://www.naci.org.za/ свободният
софтуер се определя като път към преодоляване на дигиталната
пропаст и развитие на местна високотехнологична индустрия. NACI
е експертно формирование, създадено с парламентарен указ.
Задачата му е да осъществява консултативна помощ в областта на
технологиите и иновациите на Министерствата на културата и
науката и Министерството на технологиите в страната...

Дали някога и българското правителство ще осъзнае предимствата
на отворения код? Засега имаме само 13 600 000$ предвидени за
джоба на чичко Бил...


<< IBM доставя Linux на МВР в Германия | Opera на български и за Линукс >>