от Стас(7-06-2002)

Та накъде върви битката?


На адрес: http://techupdate.zdnet.com/techupdate/stories/main/0,14179,2868593,00.html в ZDNet има статия относно условията за стратегическото приемане на Linux.

Статия сама по себе си е интересна и представя виждането, че Linux е по-силна заплаха за Unix от колкото за Windows.

Tова което обаче ми направи силно впечатление е коментарът на тази статия на читател, подписал се е като Гери Едуардс :  http://forums.zdnet.com/group/zd.Tech.Update/it/itupdatetb.tpt/@thread@5598@forward@1@D-,D@ALL/@article@5598?EXP=ALL&VWM=hr&ROS=1&


Ще се опитам да направя превод на този коментар, за тези които не се чувстват комфорно с четенето на дълги текстове на английски, защото за мен това е най-свестния анализ по темата Windows/Linux, който наскоро съм чел и си струва да бъде споделен с всички които се вълнуват от Linux.
Също така искам да се извиня предварително за нескопосания превод, някои думички неможах да ги уцеля :-).


"Благодадя че тотално ме объркахте! Да не би да съм хванат в някакъв капан на Времето? Това е 2002, нали?
Вашите аргументи са представени така, сякаш проблемите с инфраструктурата на .NET и J2EE все още не съществува. Сякаш текущите разработки на Майкрософт  за големите предприятия се отнасят за 1995 година. Не разбирам как може да се говори за Линукс без да се вземат под внимание днешните притеснения на  големите предприятия и корпорации.

Проблемите свързани с Отворените Стандарти, Интеграцията и Взаимовръзката между програмните продукти, оказват основно влияние при вземането на решения  на CTO (Chief Technology Officer - Изпълнителен Директор за Технологиите), защото ако те имаха тези качества, то корпоративните  структури, биха могли драматично да увеличат стойността на наследения вече "софтуер за критични мисии". Корпоративните ръководители знаят, че те (б.пр. програмните продукти) биха могли  да увеличат рязко стойността си при извършване на  основните си дейности в корпоративните структури и дори зад тях, ако имаха на разположение  високо-интегрирани и взаимно-работещи информационни системи.
Когато информацията е стегната и се разпространява безпроблемно, тогава всички прегради  отпадат. Здравейте Уеб програми и услуги.

Не е нужно да бъдете космолог за да видите че Linux тласка патентованите Unix системи към корпоративните структури и към строго профилираните внедрявания.  Ключовата дума тук би могла да бъде "Системи". Linux се наложи като универсална Операционна Система. Превърна се в основа на комуналните услуги за връзка и  решаване на задачи от различно естество. Unix системите от висок клас вероятно ще се превърнат в специализирани системи, специално разработени за  големите предприятия, така че да включват в себе си много Linux единици, връзки, крайни оборудвания от всякакъв вид и размер.

Включването на Линукс устройства и услуги не е проблем. Всъщност интегрирането на всички тези Windows Десктоп системи, без да се налага да продавате душата  си на .NET и Microsoft е Проблемът.

Всеки може да забележи колко лесно Sun обединява Linux/Solaris АPI за да създаде съвместимост между различното програмно осигуряване. IBM и HP също създават  подобни корпоративни конфигурации, където програмните продукти са свободни да си търсят най-удачната  среда. Solaris се е наложил като система от висок клас  за менажиране на разнообразни Unix, linux и Java усройства, услуги и програми. Идеята тук е очевидно да се съсдаде пълно съгласуване в конфигурация, където  Linux се устремява към корпоративните структури и трябва да бъде приспособен, интегриран и да се възползват максимално от него. Защо? Защото това е от което  корпоратциите се нуждаят, ако искат да ускорят  съвместната работа и обмяната на информация.

Трудният избор за корпорациите не е между UNIX и Linux. Между тях просто не съществува противоречие, както се опитвате да ни убедите. Особено пък в областа на  разработката за корпорациите на свободен софтуер и най-вече за Universal API и Open XML файлов формат.

Истинската битка е между Microsoft .NET и J2EE.

Наистина ли мислите че .NET ще се интер-оперира безпроблемно с Unix или Linux платформи? Unix и Linux ще си интер-оперират безпроблемно. Ако миналото е някаква  индикация, а то със сигурност е, Майкрософт постепенно ще увеличават ролята на подхода "всичко или нищо" в тяхната стратегия. И ако корпорациите не намерят начин да  премахнат обвързаността с Десктоп приложенията, тогава няма да имат кой знае колко голям избор, колкото и скъпо да е.

Така че истинския въпрос пред CTO-тата е по отношение на намеренията на Майкрософт. Може би е добре да си поговорите и с хората от SAMBA. Преодоляването  на предизвикателството с поддържането на съвместимост с Windows е едно нещо. Сега те (SAMBA) трябва да се борят с привидно законовата пречка която Майкрософт  поставят, за да спрат интегрирането в корпорациите на Linux там кадето има Windows обкръжение. Този отказ от съвместно съществуване е  първият изстрел към това което обещава да е дълга и кървава война, където корпоративните департaменти за Информационни Технологии, ще бъдат първите  невинни жертви.

Всеки, който е бил поне наполовина буден през последните 10 години знае, че Майкрософт безмилостно ще се възползват от монопола си в Десктоп системите, за  да разчистят пътя си към корпоративните структури.
Нито Unix нито Linux  ще бъдат в състояние да се интегрират и оперират съвместно с тези Десктопи и да се конкурират, поради факта че .NET е стратегия  разработена специално да подсигури този факт. XP Server ще се придвижи нагоре по стълбицата не поради своята мощ, а поради увеличаващата се важност да има  интегрирани, взаимно работещи решения, които ще дават отговор на корпоративните проблеми и така да увеличават скритата си стойност. Като се има предвид, че  точно тези стандарти за интер-опериране доминират в загрижеността на корпорациите и че Linux/Unix света отговаря на тях, тогава Десктопът става крайъгловият  камък край който ще се вземат вскички решения за в бъдеще.

Докато Майкрософт могат да защитават Десктопите от заплахи от тип Netscape или Java върху контролираните от тях Win32 API, CTO-тата ше имат проблем и с  Linux и с Unix. Може би не в момента, но със сигурност някъде по-нататък. Забележете че между тях (Linux и Unix) няма подобен проблем - Windows обкръжението е  възелът, който трябва да бъде разсечен. И всеки който сe съмнява, че секретните Win32 API команди и владеенито от Майкрософт на Десктоп компомпонентите не е  проблем, нека погледне по от близо битката която кипи да се поддържат официално тези компоненти резидентни в XP, дори и при машини където конкурентни  продукти напълно са заместили функционалността. За да може .NET стратегията да работи без проблем и да не създава опасност от честна конкуренция, Майкрософт  се нуждаят от пълен контрол върху Десктоп обкръжението.

С цялото ми уважение, докато не поставите за разглеждане всички тези проблеми, всички ваши аргументи са безсмислени.

** "Измежду най-важните фактори забавящи пълното приемане (на Linux), са обслужването и поддръжката и да се трансформират и пренапишат  завещаните инсталации, по-добрата поддръжка на mission-critical (високо-отговорни) услуги и в по-малка степен, че TCO (Total Cost of Ownership - крайната цена да  се притежава) ще бъде значително по-добра за Linux от колкото за Unix или Wndows"**

Трябва да прочетете изследването на Щатското Министерство на Отбраната направено от MITRE [PDF] ( http://www.mitre.org/support/papers/tech_papers_01/kenwood_software/kenwood_software.pdf ). В почти всяка категория те препоръчват Linux срещу Windows NT в  back oofice. Измежду другите посочени причини е факта, че Linux е по-лесен за менажиране, има по-надеждни качества по отношение на сигурността и поддържа  отдалечено наблюдение много по-ефективно. MITRE считат че всяко едно от тези качества, като резултат намаляват цената и риска. Интересен е и  коментарът на Mitre, по повод изследването на Information Week, че "липстата на Бизнес Програмни Продукти е измежду най-големите слабости на Linux", те  отбелязват че "броят на програмни продукти писани за Linux нараства много по-бързо в сравнение на продукти писани за основните операционни системи".

**" Linux по-скоро ще бъде търсена като заместител на Unix, отколкото на Windows,където проблемът с интер-оперирането, портативността, и обхвата на  програмните продукти ще подтисне замяната на Windows."**

И коя е причината това да е вярно? Точно така! Право в целта, почерпете човека с една цигарка!
Майкрософт няма да позволи на никого да интер-оперира с техния Десктоп, особено в области където имат конкурентни продукти. Сериозността на тази гледна  точка е такава, че лекотата и пренебрежителността с която я подминавате ме оставя бездиханен.
Десктопът на корпоративните клиенти е вратата към  корпоративните структури. Високо-отговорните програмни продукти трябва да работят чрез този Десктоп за да имат някаква стойност. Но не е ли това  съпротивителната точка, която ще предопределя всички останали решения (ако не днес, то по-късно когато Майкрософт представят някъква конкурентна XP Server  алтернатива)? Отказът на Майкрософт да интер-оперира с други продукти е факторът от решаващо значение за всеки CTO (Изпълнителен Директор за  Технологиите), търсещ напълно свързана и безпроблемна корпорация.

Та означава ли това че играта е приключила за Linux, Unix и J2EE? Едва ли, но не и поради причината, която повечето спецове посочват. Linux няма нужда да  замества Десктопа, също както Netscape или Java нямат нужда да заместват Windows за да работят. Прегръщайки и разширявайки Win32 API е чудесно нещо. И то се  случва навсякъде където XP не е достигнало.

Това от което светът на интегрираното интер-опериране има нужда е Universal API, Open XML файлови формати и унивесално достъпни продуктивни компоненти.

Майкрософт няма да предоставят тези критични възможности. Не се страхувайте все пак. Те са предоставени от общностите за свободен софтуер, поддържайки  богата гама от между-платформени продукти. OpenOffice.org, Mozilla, The Gimp, SAMBA и Java най-вече, са възприели Win32 API и ефективно излагат на показ  Windows Десктоп компоненти за Linux, Unix и за всички J2EE системи, отговаряйки на изискванията за напълно интергрирана и постоянно-свързана корпорация.

Най-сериозният непосредствен въпрос, който стои пред корпоративните CTO, е въпросът за ъпгрейдването до Windows XP. Това решение ще ги заключи в .NET, ако  не сега, то по-късно когато XP Server се придвижи нагоре по структурите, заключвайки се в позиция, създадена от настойчивостта на Майкрософт да ползват техни  си собствени формати, методи, схеми, класове, компоненти и API.

Стоейки на текущите си Десктоп системи, внедрявайки и инсталирайки Open office.org и Mozilla, корпоративните клиенти могат да поддържат ефикасен и  ефективен по отношение на цената подход, с много възможности в хетерогенна среда, без да застрашават интеграцията и взаимовръзката. Няма да им се налага да  чакат всички .NET компоненти да станат една цялостна и взаимосвързана среда. Внедрявайки J2EE може да е свързващото звено към сегашните Десктоп системи,  плащайки много-малка част от цената необходима за ъпгрейд до XP.

**" Приложимостта на Linux видимо ще се засили, след като фирмите предлагащи Unix прехвърлят и започнат да поддържат техния софтуер писан за Unix,  включително Web услугите от IBM, Hewlett-Packard и Sun Microsystems."**

Без майтап! Както вътрешния ви глас ви подсказвва, Unix доставчиците изпиха горчивото хапче и сега отговарят на загрижеността на корпорациите за отворени  стандарти и между-платформени продукти, които да работят съвместно.
В Linux/Unix средата, вземането на тези решения става все по-лесно. Трудните решения са тези, свързани с принудите на Майкрософт към корпорациите. Битката за  Десктопите продължава. Анти-тръстовите дела срещу Майкрософт, само  успя да им спечели време, необходимо да клонират Netscape и Java (б. пр. става дума за  Internet Explorer, IIS, C# и .NET), давайки им възможност да стартират тяхна собствена версия на J2EE. Интегрирането с Десктопа е мястото където се спъват  стратегическите решения свързани с внедряването на Linux. Всъщност това е мястото където се спъват всички стратегически решения да се внедри нещо различно  от решенията на Майкрософт.
Така е по замисъл."


П.П. Пожелавам на linux-bg подобни статии, писани от българи и подобни коментари, писани пак от български читатели :-))


<< Linux драйвери за ATi Radeon 8500 с 3D | Превод на OpenOffice на български >>