от Йовко Ламбрев(24-06-2002)

Е, доживяхме и документи във формат на OpenOffice да се публикуват в официалните държавни web-сайтове. Добре, че Отвореният код има фенове навсякъде - дори в Парламента:
http://www.parliament.bg/europe.php?id=1


<< Ximian предлага алтернатива на MS Windows | Собствен Linux клъстър? Защо не! >>