от Cheffo Izroda(28-06-2002)

Вече има работещ архив на stable@freebsd-bg.org който можете да видите в действие тук.


<< KBE Dictionary с версия за KDE3 | Linux демонстрационен семинар в България >>