от Dilian Palauzov(30-06-2002)

Уважаеми съграждани,
Към настоящия момент в българския ни език се използват огромно количество думи, които за голяма част от хората не значат нищо, загрозяват езика, като вкарват непривични немо морфеми, увеличават влиянието на чужди езици върху развитието на българския.
Пред вид навлизащата "компютърна" терминология в българския език и нейното нагаждане от фонетична и смислова гледна точка към езика ни, предлагам да се саздаде група, която да нормира термините в областта и да издава препоръки за използването им. Към целите на групата би било добре да се включат: изнамиране на най-подходящите съществуващи думи за назоваване на предмети, действия и признаци; изоткриване на нови думи, там където няма подходящи; намаляване влиянието на чуждите езици върху българския; предлагане на подходящи думи, обсъждане и избиране на най-подходящите измежду тях; обнародване на взетите решения и прилагането им на практика.
Смятам, че действие от подобен род би оказало благоприятно влияние върху развитието на езика ни, би опростило възприемането на термините от всеки владеещ български, би позволило нещата да бъдат назовавани по единствен начин, съответно разбирани.
Очаквам отзивите Ви!


<< Сделката на Калчев с MS - неизгодна | Планове за Линукс 2.5 >>