от Vigi(7-07-2002)

Може би ще е добре участниците в проекти за преводи на програмни продукти да погледнат тази статия в bgit.net.


<< "Колко е навлязъл Linux в България?" | Terminator 3 teaser >>