от chilko(8-07-2002)

Появата на нова версия на X86-64 битовото ядро за фамилията на AMD Hammer не е изненада, но може да даде някой подсказки за това какво да очакваме от Opteron и Clawhammer когато те се появят в бъдеще. Проблемите с AGP вече са отстранени дори в 64 битов режим, докато много от другите хадруерни компоненти също се поддържат вече. Софтуера вече разпознава процесора както и някои специфични компоненти от дъната, има данни че работи и симетричия многопроцесорен режим. Тази версия на ядрото е вече адаптирана към компилатора GNU C версия GCC 3.1.0 съвместим с SSE и другите графични разширения, а освен това ще работи по-бързо с IP мрежи, функция явно подпомогната от обявения от Zeus 64 битов Zeus Web Server. Тук можете да намерите последната версия на 64 битовото ядро.


<< Успех за Xbox-Linux | Винаги ще има грешки >>