от Радостин Раднев(15-07-2002)

Излезе нова версия на системата за проверка на правописа.

Новостите накратко:
* Добавени са нови 20 000 думи. Сега речника съдържа около 53 000 думи, което прави около 900 000 словоформи.
* Задачите и целите на проекта са променени. По този повод е направен нов дизайн. Написани са доста скриптове за поддръжка на системата, за добавяне на нови думи и за автоматично генериране на речници.
* Вече всеки може да разгледа изходните кодове, да добавя нови думи и да генерира речниците самостоятелно.
...

Подробностите ще намерите на в Made In BG частта на сайта.


<< Излезе Wine 20020710 | Rеiserfs или Ext3? >>