от Пламен Йотов(2-12-2002)

На страниците на Microsoft бе публикуван анализ на резултатите от анкета проведена сред фирмите членовете на Българска Асоциация за Информационни Технологии (БАИТ). Анкетата е на тема СПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИТ КОМПАНИИ ДА ДОСТАВЯТ УСЛУГИ, БАЗИРАНИ НА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД. Ще цитирам някои от пасажите:

  • едва 4,3%(общо 6 фирми)от членовете на БАИТ имат, или възнамеряват да предлагат на българските ИТ потребители услуги,базирани на софтуер с отворен код.
  • засега у нас има само наченки в използването и предлагането на решения,базирани на софтуер с отворен код.
  • Броят на фирмите,които работят в тази област,както и на сертифицираните специалисти,е съвсем малък.
  • Крайно малък е и натрупаният опит от реално внедряване на такъв софтуер, извън сървъри за Интернет услуги.
"На база на получените резултати от така проведената анкета се налага изводът, че предложенията за използуване на решения с отворен код като десктоп стандарт от Държавната администрация на този етап са немотивирани и предимно популистки без да отчитат реалното".

Бих желал да получа на страниците на този сайт и вашите коментари на анализа. Предполагам има какво да кажете в отговор на проведената анкета сред фирмите членове на БАИТ.

Документът от който е цитирана информацията се намира [тук]


<< Излезе Mozilla 1.2.1 | Най-голямата банка в Южна Америка ... >>