от FreeJak(5-12-2002)

Разхождайки се из *BSD порталите преди няколко
дена, ми попадна следната препратка:
http://www.trl.ibm.com/projects/security/ssp/.
Тя е свързана с проект на IBM за защита  от
buffer-overflow/stack smashing атаки.
Надявам се да ви е полезна.


<< Видеотелефон работещ с Linux | Отлага се излизането на KDE 3.1 >>